Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

0
871

Thực hiện Công văn số 2393/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thị xã, thành phố (các đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN