Tập huấn kĩ năng xây dựng phiếu điều tra, khảo sát và xây dựng form khảo sát trực tuyến cho cán bộ giảng viên trường CĐSP Điện Biên

0
583

Thực hiện kế hoạch số 403/KH-CĐSP, ngày 26/5/2022 của Hiệu trưởng trường CĐSP về việc tập huấn kĩ năng xây dựng phiếu điều tra, khảo sát và xây dựng form khảo sát trực tuyến cho cán bộ giảng viên trường CĐSP Điện Biên; ngày 6/6/2022 trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức nội dung tập huấn này.

Mục đích, nhằm giúp cán bộ, giảng viên trường CĐSP Điện Biên tiếp cận kiến thức cơ bản về thiết kế phiếu khảo sát và ứng dụng CNTT thực hiện khảo sát trực tuyến hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nội dung chuyên  môn khác.

Dự khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung tập huấn này. Đồng chí khẳng định công tác đảm bảo chất lượng giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của riêng 1 cá nhân hay 1 đơn vị mà là nhiệm vụ chung của tất cả các đơn vị trực thuộc, nhiệm vụ của từng cán bộ, giảng viên trường CĐSP Điện Biên. Mỗi cán bộ, giảng viên bằng việc thực hiện tốt, hiệu quả, có chất lượng nhiệm vụ của mình là góp  phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng của nhà trường. Từ đó hình thành nên văn hoá chất lượng trong cơ quan đơn vị.

Nội dung tập huấn tập trung vào 2 vấn đề:

-Cách thức xây dựng phiếu điều tra, khảo sát.

– Thiết kế Form khảo sát online; Thực hiện khảo sát; Tổng hợp kết quả; viết báo cáo.

Đợt tập huấn đã thu hút được gần 60 cán bộ, giảng viên  nhà trường. Kết thúc đợt tập huấn, giảng viên nhà trường nhận được các giá trị:

– Biết cách xây dựng một phiếu khảo sát đúng quy định, có thể đo được các giá trị theo ý chí của người thiết kế;

– Thiết kế được phiếu khảo sát online trên nền tảng của Google form từ đó ứng dụng vào trong công việc chuyên môn của mình như:

+ Thiết kế, thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến, hỗ trợ giảng dạy online;

+ Thiết kế được các khảo sát trực tuyến để ứng dụng trong nghiên cứu khoa học;

+ Thiết kế được khảo sát các vấn đề chuyên  môn của đơn vị góp phần thực hiện nhiệm vụ khảo sát các bên liên quan về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Kết thúc tập huấn, các học viên tham dự đều hoàn thành bài thực hành về thiết kế form khảo sát trực tuyến.

Một số hình ảnh buổi tập huấn

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thuý – Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Giảng viên nhà trường tham gia lớp tập huấn

Giảng viên tham gia tập huấn

Tác giả: Đoàn Vĩnh Ngọc

BÌNH LUẬN