Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô

0
466

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 quy định: Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử dgts.moj.gov.vn chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên cung cấp thông tin thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cụ thể:

– Đơn vị có tài sản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

– Địa chỉ: Tổ 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

– Thông tin về tài sản bán đấu giá như sau:

1 ô tô Toyota, 15 chỗ ngồi, biển kiếm soát 27A-3276, giá khởi điểm 32 triệu (Ba mươi hai triệu đồng chẵn./.)

(Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ở link đính kèm) 465 cdspdienbien.edu.vn/…oads/2022/06/465.pdf

Trân trọng!

BÌNH LUẬN