Trường CĐSP Điện Biên thực hiện chi trả chế độ chính sách cho sinh viên

0
316

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng chính quyền từ trung ương đến địa phương luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Đảng và nhà nước đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quy định các chế độ chính sách hỗ trợ đối với học sinh dân tộc.

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là trường chuyên nghiệp của tỉnh, được đặt trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Sinh viên của nhà trường phần lớn là con em dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành, các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã triển khai các chính sách hỗ trợ giáo dục, nghiêm túc tổ chức, thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng trình tự, hồ sơ, thủ tục; tổ chức xét duyệt đúng đối tượng và thực hiện chi trả đúng, đủ các chính sách hỗ trợ cho sinh viên.

Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên nhận thức đúng đắn về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Trong năm học 2021 -2022, sinh viên trong nhà trường được hưởng các chính sách hỗ trợ như: Chính sách nội trú, chính sách trợ cấp xã hội. Trong năm 2021, số sinh viên được hưởng chính sách nội trú là  387 em, với số tiền lên tới 4.150 triệu. Đối với chính sách trợ cấp xã hội, có số sinh viên được hưởng là 690 sinh viên, với tổng số tiền là 727 triệu.

Nhờ có các chính sách hỗ trợ con em hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi khu vực đặc biệt khó khăn đã giúp đỡ, tạo điều kiện học tập cho các em. Nhiều em đã có những nỗ lực vượt khó và đạt thành tích cao trong học tập và hạn chế tình trạng sinh viên bỏ học do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.

Tác giả: Nguyễn Thị Thuỷ

BÌNH LUẬN