Thông tư quy định quy trình nghiệp vụ trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, …..

0
698

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

BÌNH LUẬN