Đoàn trường CĐSP Điện Biên linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai đánh giá 5 ngày tình nguyện trong năm học 2020-2021

0
563

Năm học 2020 – 2021,  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã triển khai đánh giá kết quả đoàn viên thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm học với công cụ trang tính trực tuyến của Google. Đây là hình thức thống kê, đánh giá đảm bảo tính chính xác, an toàn và tiện lợi nhằm khuyến khích ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện, đánh giá đúng quá trình tham gia tình nguyện của ĐVTN.

Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên được Đoàn trường thực hiện ngay từ đầu năm học. Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã ban hành hướng dẫn chi tiết cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học của Đoàn trường, ĐVTN có thể chủ động  thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Dựa trên hoạt động thực tế, Đoàn trường phân thành 03 loại: tình nguyện ngắn hạn, tình nguyện trung hạn và tình nguyện dài hạn. Trong đó, tình nguyện ngắn hạn là các hoạt động chỉ diễn ra trong ngày, không duy trì trong các ngày tiếp theo, thường được diễn ra trong 1 buổi (ví dụ như hoạt động “Hiến máu tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”…); tình nguyện trung hạn là các hoạt động diễn ra hơn 1 ngày và không quá 3 ngày thực tế (ví dụ như hoạt động “Đông ấm”; “Trung thu cho em”…); tình nguyện dài hạn là các hoạt động diễn ra hơn 3 ngày thực tế (ví dụ như chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”…). Văn bản cũng quy định rõ các quy ước tính số ngày tình nguyện, các xử lý đối với các trường hợp đặc biệt, thời gian tính số ngày tình nguyện trong năm học…

“Tình nguyện tốt” là một trong năm tiêu chí bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên sư phạm điển hình” của trường CĐSP Điện Biên.

Điểm mới sáng tạo trong việc tính số ngày tình nguyện cho ĐVTN của Đoàn trường CĐSP Điện Biên năm học 2020 – 2021 là sử dụng công cụ trang tính của Google (Google Sheet). Trang tính được Đoàn trường quy định sẵn về nội dung, cán bộ phụ trách được giao có trách nhiệm cập nhật số ngày tình nguyện cho ĐVTN sau mỗi hoạt động, chương trình… Như vậy, phụ trách các đội, nhóm, chiến dịch, chương trình tình nguyện “chấm công” cho các ĐVTN qua trang tính trực tuyến, điều này đảm bảo tính chính xác, an toàn và tiện lợi.

Qua thống kê, trong năm học vừa qua, Đoàn trường có 564 ĐVTN tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm học (chiếm 100%), trong đó có trên 362 ĐVTN tham gia 05 ngày tình nguyện/năm học. Các hoạt động tập trung vào dọn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chung tay xây dựng nông thôn mới, các hoạt động triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè….

Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong ĐVTN, cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh.

Người viết bài: Nguyễn Thị Phương Thúy

BÌNH LUẬN