Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, năm học 2020 – 2021

0
818

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên; Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học đã phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cho công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên nhà trường.

Đầu mỗi năm học nhà trường đều tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp, quy chế đào tạo, đặc biệt là phổ biên những điểm mới trong quy chế, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học.

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường hiện nay, năm học 2020-2021 giảng viên nhà trường sẽ được bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở cấp học mầm non (gồm cán bộ quản lý, giảng viên các tổ: Tâm lý giáo dục, Lý luận chính trị, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất); Tập huấn dạy học trực tuyến; Hướng dẫn thực hiện các Quy chế đào tạo mới… Đây chính là thời gian để các tổ bộ môn trao đổi, thảo luận, thống nhất những nội dung trọng tâm mà tổ bộ môn cần thực hiện trong năm học. Ngoài các đợt tập huấn, bồi dưỡng tổ chức tại trường, giảng viên sẽ được tham gia các lớp bồi dưỡng của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau các đợt bồi dưỡng, giảng viên nhà trường sẽ căn cứ phân công nhiệm vụ để vận dụng vào các nội dung giảng dạy; Các tổ bộ môn nghiên cứu để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ môn phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo; Đồng thời chuẩn bị cho công tác bồi dưỡng đổi mới chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian tới nhà trường sẽ thường xuyên cập nhật để kịp thời tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên những đổi mới trong các văn bản, hướng dẫn của các cấp đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến.

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đòi hỏi mỗi giảng viên nhà trường ngoài việc tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch, cần phải tích cực nghiên cứu, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh giảng viên nhà trường tham gia bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018:

Tác giả: Hà Thị Hương

BÌNH LUẬN