Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” năm 2020

0
679

Đặng Thái Sơn – Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Thực hiện công văn số 1349/STP-PBGDPL ngày 28/10/2020 của Sở Tư pháp Điện Biên về việc hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” năm 2020

Ban giám hiệu trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên ban hành công văn số 913/CV-CĐSP ngày 13/11/2020 về việc hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” năm 2020 đến 100% cán bộ giảng viên nhà trường được biết. Bên cạnh đó Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch của nhà trường về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” và chỉ đạo 100% cán bộ giảng viên nhà trường hưởng ứng cuộc thi. Các đồng chí cán bộ giảng viên được bố trí tham gia thi tập trung tại phòng máy Trung tâm tin học – ngoại ngữ và hỗ trợ học tập của nhà trường.

Ban giám hiệu phối hợp Công đoàn nhà trường phát động, tuyên truyền, phổ biến cuộc thi qua mạng xã hội, nhóm cán bộ giảng viên nhà trường của nhà trường; đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia thi đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn tại công văn

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Với đặc thù của trường sư phạm, các cán bộ giảng viên nhà trường tham gia đầy đủ và tích cực đồng thời tuyên truyền tới rộng rãi tới các sinh viên trong trường về ý thức pháp luật, góp phần giáo dục tới cán bộ giảng viên, sinh viên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Một số hình ảnh CB, GV nhà trường tham gia cuộc thi

BÌNH LUẬN