Trường CĐSP Điện Biên đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2021 – 2022

0
364

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2021-2022 và triển khai công tác thi đua năm học 2022-2023, Trường CĐSP Điện Biên vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao ước thi đua Khối trường chuyên nghiệp tỉnh năm học 2021-2022.  

 

Năm học 2021-2022, Trường CĐSP Điện Biên đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên quan tới CBVC và SV thông qua nhiều hình thức phong phú, linh hoạt đến 100% CBVC và sinh viên.

Theo đó, 100% CBVC và sinh sinh viên được tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức, thực hiện cải cách hành chính trong trường học, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng… thông qua các hình thức hội họp, giao ban, sơ – tổng kết và các hội nghị chuyên đề. Qua đó tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong lề lối làm việc, cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ CBVC đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách có liên quan đến CBVC và SV.

Năm học 2021-2022, trường có 30 đề tài NCKH, sáng kiến cấp trường được nghiệm thu; có 10 tài liệu giảng dạy được công nhận. Tổ chức 02 hội thảo khoa học; tham gia Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ 9 năm 2022. Mở rộng hình thức thi trắc nghiệm khách quan; Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá; chỉ đạo xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nâng cao chất lượng câu hỏi theo hướng đánh giá năng lực người học. Hoàn thành công tác đánh giá giữa kỳ; đánh giá ngoài.

Cũng trong năm học, Trường đã tiến hành rà soát, củng cố sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý; Công tác rà soát, điều động, luân chuyển được thực hiện sát với thực tế, gắn với nhu cầu cá nhân, đảm bảo theo qui định. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, chuẩn bị đủ nguồn nhân lực cho công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ quản lý các đơn vị theo đúng qui định.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng được chú trọng, kết nạp Đảng cho sinh viên, vượt 187,5% chỉ tiêu đề ra. Xếp loại tổ chức Đảng năm 2021: Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm học 2021-2022. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Đơn vị xuất sắc 03 năm liền được đề nghị TƯ Đoàn tặng Cờ thi đua.

Kết quả thi đua của cán bộ, viên chức, người lao động: 100% tập thể đạt Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 41,6%  tập thể đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 25,0 % tập thể  được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. 100% cá nhân đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% cá nhân đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 7,1% cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Trường có 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 09 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 10 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen

Kết quả thi đua khối sinh viên: 71,2% HSSV có kết quả học tập Khá trở lên,  97,8 HSSV có kết quả rèn luyện Khá trở lên, 72,7%  số Lớp HSSV tiên tiến,  Kết quả lên lớp 100%; Kết quả thi đỗ tốt nghiệp 100%.

Một số công tác khác: Nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT: Kết quả giúp đỡ xã khó khăn và các hoạt động xã hội khác: đã thăm, tặng quà bằng tiền mặt cho 10 hộ gia đình khó khăn tổng giá trị 10 triệu đồng, tặng trên 700 bộ quần áo cho học sinh các trường tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông; Tổ chức 03 hoạt động thanh niên tình nguyện mùa hè xanh cho đoàn viên sinh viên tham gia tại các điểm bản, tổng số có trên 70 lượt đoàn viên sinh viên tham gia; Trồng và chăm sóc 300 cây hoa ban trên đồi D1 do tỉnh giao được thực hiện tốt; đã xã hội hóa việc trồng, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường. Công tác phòng chống dịch Covid-19: Tặng 12 suất quà cho huyện Điện Biên tổng trị giá 13 triệu đồng; vận động ủng hộ sinh viên bị covid-19 tại trường với tổng giá trị 69 triệu đồng. Tổ chức hiến máu nhân đạo tình nguyện đạt 182 đơn vị máu; có 59 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, 16 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh 1. Đồng chí Trần Đại Nghĩa – Phó Trưởng ban TĐKT tỉnh trao Bằng khen cho Trường CĐSP Điện Biên tại Hội nghị tổng kết công tác TĐKT khối trường chuyên nghiệp năm học 2021-2022

Có thể khẳng định, công tác thi đua khen thưởng năm học 2021- 2022 được thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo, triển khai; các phong trào thi đua được đẩy mạnh, nội dung hướng vào chiều sâu, chú trọng chất lượng, đảm tính dân chủ, công khai, phù hợp thực tiễn. Đây sẽ là tiền đề Nhà trường khẳng định vai trò là Khối trưởng thi đua khối trường chuyên nghiệp năm học 2022-2023.

Người viết: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN