Trường CĐSP Điện Biên tham dự chương trình tập huấn “Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học, cao đẳng sư phạm”

0
470

Đặng Thái Sơn – Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 16/11/2020, tại Hội trường khách sạn Lâm nghiệp, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tập huấn “Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học, cao đẳng sư phạm”. Buổi tập huấn đã thu hút gần 100 đại biểu đến tham dự.

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 và kế hoạch số 865/KH – BGDĐT ngày 25/9/2020 về việc tập huấn đánh giá chương trình đào tạo giáo viên theo Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo (GDĐT), Bộ GDĐT tổ chức tập huấn đánh giá chương trình đào tạo giáo viên cho các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng có đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Trường cao đẳng sư phạm Điện Biên tham gia với 03 đại biểu là cán bộ phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe phần trao đổi của TS. Lê Mỹ Phong – Cục phó Cục quản lý chất lượng về các nội dung như: Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, những điểm cần lưu ý; TS. Đỗ Anh Dũng Trưởng phòng kiểm định chất lượng giáo dục, Cục quản lý chất lượng trao đổi về quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo, những điểm cần lưu ý.

PGS. TS Nguyễn Thị Hòa Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo bảo chất lượng đào tạo, trường Đại học giao thông vận tải giới thiệu, trao đổi về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, yêu cầu của một số tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm; Hướng dẫn, trao đổi và thảo luận về việc phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng và viết phiếu đánh giá, báo cáo tự đánh giá tiêu chí.

Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục nhìn nhận lại công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm ở nước ta đồng thời cũng giúp các cơ sở giáo dục trao đổi những khó khăn, bất cập và đề xuất một số phương hướng hoạt động thực hiện đánh giá chương trình đào tạo trong  thời gian tới. Chương trình tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ 16-18/11/2020.

Một số hình ảnh tại chương trình tập huấn

BÌNH LUẬN