TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022- 2023

0
390

Chiều ngày 25/8/2022, tại Hội trường trường CĐSP Điện Biên, Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2022 – 2023, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết trong Hội nghị viên chức năm học 2021 -2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2022 -2023.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chíNguyễn Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Nhà trường. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí: đồng chíNguyễn Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Lê Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng Hành chính Quản trị, Chủ tịch Công đoàn trường và thư ký gồm 02 đồng chí: Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Công tác Sinh viên; đồng chí Cầm Thị Phượng, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

Đoàn Chủ tịch và thư ký Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị viên chức năm học 2022 -2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2020- 2022, chương trình hoạt động nhiệm kì 2022 -2024; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm học 2021 -2022.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động thuộc Nhà trường.Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 -2023.


  Công đoàn viên sau khi hoàn thành khoá học có kết quả đạt loại Giỏi, Xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm học 2022 -2023 giữa Lãnh đạo Nhà trường và Công đoàn Cơ sở. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Lễ ký kết Giao ước thi đua, năm học 2022 -2023 giữa Lãnh đạo Nhà trường và Công đoàn Cơ sở 

Viên chức, người lao động biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của năm học 2022 – 2023

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chíNguyễn Thị Tuyết Mai–Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị toàn thể viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm học 2022 – 2023.

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt Nga

BÌNH LUẬN