Trường CĐSP Điện Biên với công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

0
550

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Cùng với thành công của đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ này; ngay từ đầu tháng 4 năm 2021 Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã triển khai và chỉ đạo các nội dung về công tác bầu cử tới các đơn vị và sinh viên toàn trường. Công tác tổ chức bầu cử lần này không tổ chức điểm bỏ phiếu riêng cho sinh viên mà phối hợp với phường Mường Thanh để tổ chức bỏ phiếu  tại điểm bỏ phiếu số 03. Các bước chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên và lịch công tác bầu cử, đồng thời chủ động, linh hoạt theo tình hình thực tiễn của nhà trường, của địa phương cũng như diễn biến của dịch bệnh Coivd-19.

Sinh viên nội trú trong KTX tìm hiểu tiểu sử các ứng viên đại biểu biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Riêng với cử tri là sinh viên nội trú tại KTX, Phòng CTSV đã triển khai các nội dung trên đến từng phòng, đảm bảo 100% sinh viên nội trú KTX thực hiện kê khai đăng ký cũng như nắm bắt các nội dung về bầu cử. Phòng CTSV còn  niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử theo đúng quy định tại các bảng thông báo của nhà trường, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới toàn thể sinh viên nhà trường; chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo tốt nhất cho sinh viên thực hiện quyền bầu cử của mình – nhất là số sinh viên KTX đăng ký bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 03. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2021 đã thống kê được danh sách nơi đăng ký bầu cử của hơn 200 sinh viên nội trú chọn bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 03.

Sinh viên nội trú trong KTX  trao đổi thông tin các ứng viên đại biểu biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày bầu cử đang đến gần, với công tác chuẩn bị bài bản, chu đáo tập thể cán bộ và sinh viên nội trú tin tưởng và hi vọng  ngày bầu cử thành công theo luật định và kế hoạch, cũng như đảm bảo những yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo.

Tacs giar: Trịnh Hạnh

BÌNH LUẬN