Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên K20, 21 đầu năm học 2019-2020

0
3971

Thực hiện Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 10/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản số 1534/SGD&ĐT- GDTX&CN ngày 22/7/2019 về việc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2019-2020; của từ ngày 05 – 10/8/2019 tại Hội trường A4, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân  đầu năm học 2019-2020  cho hơn 300 sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ hai và năm cuối của nhà trường.

Ảnh:  Sinh viên tham gia học chuyên đề  phổ biến các quy định về pháp luật.

Nội dung Tuần sinh hoạt công dân bao gồm:  Các nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV(như: NQ số 36-NQ/TW ngày 22/10/2019; NQ số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018…); Tiếp tục tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; phổ biến các quy định pháp luật liên quan tới HSSV; Triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn và thanh niên năm học 2019-2020; phổ biến quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng văn hóa học đường; Công tác đào tạo năm học 2019-2020. Quy chế đào tạo; hướng dẫn tra cứu điểm trên phần mềm quản lý đào tạo; Triển khai nội dung Đề án khởi nghiệp của Bộ GD&ĐT, hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp và tư vấn nghề nghiệp; Phổ biến các quy chế liên quan tới HSSV; các chế độ chính sách; triển khai thông tin về kế hoạch năm học 2019-2020 của trường, phòng Công tác HSSV.

Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học thực sự bổ ích và có ý nghĩa khi các em được trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2019 – 2020, được trực tiếp lắng nghe và chia sẻ những vấn đề các em quan tâm trong công tác đào tạo và của Nhà trường, được phổ biến các kế hoạch hoạt động năm học của cá đơn vị, tổ chức Đoàn thanh niên, được học tập một số chuyên đề liên quan quyền lợi và trách nhiệm của mỗi sinh viên khi học tập, rèn luyện tại trường.

Ảnh: Sinh viên tham gia học chuyên đề về các quy định chính sách HSSV

Kết thúc thời gian học, sinh viên làm bài thu hoạch và căn cứ vào kết quả làm bài thu hoạch, nhà trường sẽ ra quyết định công nhận cho các sinh viên đạt yêu cầu. Đối với sinh viên chưa hoàn thành chương trình sẽ được Nhà trường bố trí học bù trong thời gian của năm học. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho sinh viên năm học 2019 – 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có thể nói Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2019-2020 đã diễn ra theo đúng kế hoạch và đảm bảo các yêu cầu đề ra. Đây là hoạt động đánh dấu mở đầu của năm học mới, giúp các bạn sinh viên tự tin và vững bước hơn trước thềm năm học 2019-2020.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Liên

BÌNH LUẬN