Tuổi trẻ Trường CĐSP Điện Biên với cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”

0
15588

Những năm qua, Đoàn Trường CĐSP luôn chủ động đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Dưới sự chỉ Đạo trực tiếp của Đảng ủy, Đoàn trường phối hợp chặt chẽ với các chi bộ, các đơn vị trong việc xem xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú có đủ các điều kiện về học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động phong trào để bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng. Hằng năm, Đoàn trường giới thiệu cho Đảng từ 50 – 70 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng LLCT nhận thức về Đảng và từ 10 – 15 đoàn viên kết nạp vào Đảng.

Ảnh: Đoàn viên ưu tú được trao Chứng nhận tại Lớp bồi dưỡng LLCT nhận thức về Đảng

Phần lớn sinh viên được bồi dưỡng lí luận nhận thức về đảng và xem xét kết nạp đảng đều có tư tưởng chính trị tốt, phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, có động cơ phấn đấu tích cực, có quan hệ mật thiết với quần chúng và cộng đồng xã hội. Đảng viên là sinh viên khi ra trường đều thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, luôn chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần cống hiến cao đối với công việc và xã hội.

Người viết: Hà Kiều Trang

BÌNH LUẬN