Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019)

0
5527

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian nhưng ý nghĩa và giá trị lịch sử của nó vẫn còn nguyên giá trị đối với dân tộc Việt Nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới; xứng đáng được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019), Trường CĐSP Điện Biên đăng tải Đề cương tuyên tuyền tới đông đảo cán bộ, đảng viên, giảng viên sinh viên trong toàn trường.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường CĐSP hãy tích cực thi đua lao động, học tập, rèn luyện nhằm phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN