1. Khảo sát chương trình

0
1154

Đối với CBQL, nhà tuyển dụng:

Khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng, Cán bộ quản lý, Chuyên gia giáo dục về Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung CTĐT của Trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội

Đối với Giảng viên

Khảo sát lấy ý kiến Giảng viên, Sinh viên trường CĐSP Điện Biên về chất lượng chương trình đào tạo của trường.

Đối với cựu sinh viên

Khảo sát lấy ý kiến Sinh viên trường CĐSP Điện Biên về chất lượng chương trình đào tạo của trường.

BÌNH LUẬN