Báo cáo công khai năm học 2018-2019

0
105

Chi tiết xem tại đây:

Công khai cơ sở vật chất

Công khai đội ngũ giảng viên

Công khai tài chính

Công khai các môn học của từng khóa học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên năm học 2018-2019

BÌNH LUẬN