Báo cáo công khai năm học 2018-2019

0
82

Chi tiết xem tại đây:

Công khai CSVC

Công khai đội ngũ giảng viên

Công khai tài chính

Công khai chất lượng đào tạo thực tế

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

 

BÌNH LUẬN