BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022 – 2023

0
1364
  1. Xem chi tiết Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường CĐSP Điện Biên ngành Công tác xã hội, năm học 2022 – 2023 dưới đây: 17_Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường CĐSP Điện Biên năm học 2022 – 2023. CTXH 17_Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường CĐSP Điện Biên năm học 2022 – 2023.GDMN 18_TBCK chất lượng đào tạo thực tế 18C_TBCK_Các môn học của từng khoá học, chuyên ngành 19_TBCK_Cơ sở vật chất 20_TBCK Đội ngũ giảng viên cơ hữu 21_TBCK Tài chính của trường CĐSP
  2. Xem chi tiết Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường CĐSP Điện Biên ngành Giáo dục mầm non, năm học 2022 – 2023 dưới đây: 17_Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường CĐSP Điện Biên năm học 2022 – 2023.GDMN
  3. Xem chi tiết Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022 – 2023 dưới đây: 18_TBCK chất lượng đào tạo thực tế
  4. Xem chi tiết công khai các môn học của từng khoá hoc, chuyên ngành dưới đây: 18C_TBCK_Các môn học của từng khoá học, chuyên ngành
  5. Xem chi tiết Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường CĐSP Điện Biên năm học 2022 – 2023 dưới đây: 19_TBCK_Cơ sở vật chất
  6. Xem chi tiết Thông báo công khai đội ngũ giáo viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường CĐSP năm học 2022 – 2023 dưới đây: 20_TBCK Đội ngũ giảng viên cơ hữu
  7. Xem chi tiết Thông báo công khai tài chính của trường CĐSP Điện Biên năm học 2022 – 2023 dưới đây: 21_TBCK Tài chính của trường CĐSP

BÌNH LUẬN