Bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Tin học tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

0
1627

Với mục đích tăng cường năng lực của đội ngũ giảng viên tin học đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ 2018, từ ngày 20/9/2019 đến ngày 22/9/2019 tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên PGS.TS Hồ Cẩm Hà giảng viên khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã hướng dẫn bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện Chương trình môn Tin học cho giảng viên trường CĐSP Điện Biên

PGS.TS Hồ Cẩm Hà hướng dẫn bồi dưỡng hướng dẫn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 -môn Tin học cho giảng viên trường CĐSP Điện Biên

 Trong khóa bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện Chương trình môn Tin học cho giảng viên nhà trường đã được PGS.TS Hồ Cẩm Hà trao đổi về vị trí và vai trò của môn tin học trong chương trình GDPT 2018, chương trình cụ thể của giai đoạn này, những thay đổi của phương pháp dạy học tin học.

Về vị trí vai trò của môn tin học PGS.TS Hồ Cẩm Hà nhấn mạnh ở chương trình phổ thông mới (GDPT), Tin học là môn bắt buộc có sự phân hóa, xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9. Tuy nhiên, với cấp học THPT, Tin học vẫn là môn học được chọn lựa theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh, được phân hóa theo 2 định hướng là Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính.

Về chương trình cụ thể của môn tin học trong chương trình GDPT thì môn tin học chọn lọc những nội dung cơ bản của 3 mạch tri thức: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và truyền thông và Học vấn số hóa phổ dụng. Nội dung của chương trình được tổ chức thành 7 chủ đề lớn xuyên suốt trong cả 3 cấp học là: Máy tính và xã hội tri thức; Mạng máy tính và Internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số hóa; Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính và Hướng nghiệp với tin học.

Cũng theo PGS.TS Hồ Cẩm Hà việc đổi mới phương pháp dạy học tin học theo hướng tiếp cận năng lực là trọng tâm của chương trình, vì vậy định hướng về mặt phương pháp dạy học trong môn tin học bao gồm: Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để truyền thụ ba mạch kiến thức kiến thức cốt lõi là Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và truyền thông và Học vấn số hóa phổ dụng nhằm phát triển năng lực tin học cho học sinh; Kết hợp dạy lý thuyết với thực hành, khuyến khích làm dự án, bài tập yêu cầu học sinh làm ra sản phẩm số của cá nhân và của nhóm bạn học trong và ngoài trường; Khai thác phần cứng, phần mềm, nguồn tài liệu, học liệu có trên Internet và các thiết bị kỹ thuật số để dạy học. Ngoài ra cần khai thác các nội dung đọc thêm về lịch sử vấn đề, về ứng dụng kiến thức bài học trong cuộc sống, trong học tập, về các thành tựu mới của công nghệ kỹ thuật số trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kích thích học sinh tự khám phá, tự học.Một số chủ đề liên quan trực tiếp đến lập luận, suy diễn logic, tư duy thuật toán và giải quyết vấn đề có thể được dạy học không nhất thiết phải có máy tính.

Tác giả: Giáp Phương Thảo

BÌNH LUẬN