Các lớp bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường học tham gia thực tế tại cơ sở

0
3964

Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng khoa Bồi Dưỡng

Nằm trong kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng tổ chuyên môn trường học năm học 2018-2019 và được sự đồng ý của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên. Ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2019 các lớp bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường học đã tham gia thực tế tại cơ sở. Cụ thể:

Ngày 11/4/2019 các lớp THCS1, TH1, MN1 tham gia thực tế tại các trường THCS Mường Thanh, Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ, Mầm non 20-10; Ngày 12/4/2019 các lớp THCS2, TH2, MN2 tham gia thực tế tại các trường THCS Him Lam, Tiểu học Bế Văn Đàn, Mầm non 7-5, các trường thực tế đều thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên.

Trong buổi tham gia thực tế tại cơ sở, các học viên được nghe báo cáo về tình hình hoạt động, công tác quản lí nhà trường, công tác quản lí tổ chuyên môn của tổ trưởng. Đặc biệt tại đây các học viên được trao đổi kinh nghiệm quản lí tổ chuyên môn giữa trường sở tại với các học viên, giữa các học viên với nhau, cùng thảo luận học hỏi lẫn nhau. Sau khi trao đổi thảo luận tại hội trường, các học viên được tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, giáo dục ở trường thực tế.

Kết thúc hai ngày thực tế tại cơ sở, các học viên đã lĩnh hội được nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích từ việc vận dụng những kiến thực lý thuyết vào thực tiễn trong công tác quản lí tổ chuyên môn trường học./.

Một số hình ảnh các học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng chuyên môn năm học 2018-2019 tham gia thực tế tại cơ sở.

BÌNH LUẬN