Các trường tiểu học trên cả nước phải dự kiến phân công giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 – 2021 và ưu tiên bồi dưỡng cho những giáo viên này

0
3508

Theo Công văn số 3869/BGDĐT-GDTH, ngày 26/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm học 2020 – 2021 sẽ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Do đó, trong năm học 2019 – 2020, các trường tiểu học trên cả nước phải dự kiến phân công giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 – 2021 và ưu tiên bồi dưỡng cho những giáo viên này, bởi đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện Chương trình mới.

Đặc biệt, các giáo viên phải đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy học bằng việc thiết kế các bài học phát huy tính chủ động, tự học, tự nghiên cứu của học sinh; dành nhiều thời gian trên lớp và ngoài lớp học cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết quả của mình.

Ngoài ra, phải chấm dứt tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng thực chất, tránh tùy tiện, tràn lan, gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và xã hội…. (Có Công văn 3869/BGDĐT-GDTH đính kèm)./.

Chi tiết xem tại đây:

Người viết: Bùi Quang Huy

BÌNH LUẬN