Nhiều giáo viên mầm non sẽ được đưa vào diện viên chức

0
36506

Ngày 26/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3873/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và Công văn 3869/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non.

Đáng chú ý, theo Công văn 3873/BGDĐT-GDMN, một trong những nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm học này là không để kéo dài tình trạng hợp đồng nhiều năm với giáo viên mầm non trong khi chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ở các địa phương vẫn còn rất nhiều. Do đó, theo tinh thần của Công văn này, nhiều giáo viên mầm non sẽ được đưa vào diện viên chức. Các địa phương, các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện bổ nhiệm, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh, thi/xét thăng hạng và bổ nhiệm, xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bên cạnh đó, tập trung bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm bảo vệ trẻ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là giáo viên tại các nhóm lớp tư thục. (Có Công văn 3873/BGDĐT-GDMN đính kèm)./.

Chi tiết xem tại đây:

Người viết: Bùi Quang Huy

BÌNH LUẬN