Chi bộ 6 lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác cán bộ năm 2021

0
544

Tin và ảnh: Vũ Thị Thanh Tâm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần quan điểm đó công tác giáo dục, xây dựng, quản lí Đảng viên của Chi bộ 6 được thực hiện chặt chẽ. Chi bộ đã phân công cho từng đồng chí dựa vào chức danh, chức năng nhiệm vụ của từng người đồng thời có kiểm tra giám sát việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ, việc đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, chỉ thị nghị quyết, qui định của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Các đ/c đảng viên là tổ trưởng các tổ bộ môn đã phát huy vai trò của người đảng viên, luôn gương mẫu trong công tác và các hoạt động của khoa, nhà trường, cùng tổ bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Chi bộ giới thiệu cho Đảng bộ nhà trường 54 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng; giới thiệu 11 đoàn viên ưu tú (sinh viên năm cuối) kết nạp đảng; chuyển sinh hoạt đảng cho 01 đồng chí (do biệt phái).

Việc duy trì chế độ sinh hoạt được đảm bảo đúng điều lệ, mỗi tháng ít nhất sinh hoạt chi bộ một lần. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, nội dung sinh hoạt theo đúng qui định và bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cá nhân. Công tác thu chi đảng phí được làm đúng qui định theo tháng, theo quý rõ ràng, rành mạch.

Kết quả:

 – 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

– Đảng viên thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ Đảng, nghị quyết và qui định của cấp uỷ và cấp trên.

– 100% Đảng viên trong khoa không vi phạm điều cấm Đảng viên không được làm.

Một vài hình ảnh trong buổi lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ 6

Hình ảnh trao quyết định đảng viên cho Sinh viên trong buổi lễ kết nạp đảng

BÌNH LUẬN