Tổ Giáo dục Mầm non tham gia rà soát, kiểm thử đề thi trắc nghiệm khách quan online

0
564

Tin và ảnh: Vũ Thị Thanh Tâm

Thực hiện công văn số 1172/CV-CĐSP về việc rà soát, kiểm thử đề thi trắc nghiệm online một số học phần năm học 2021-2022. Ngày 14/12/2021 tổ Giáo dục mầm non – Khoa Tiểu học Mầm non tham gia với 02 học phần: Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ Mầm non K22MN (sản phẩm chuyển giao đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021); Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non K24MN (xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung theo đề cương chi tiết của ngành đào tạo Giáo dục mầm non K24).

Qua rà soát, kiểm thử tổ chuyên môn đã thảo luận thống nhất phương án thi, ma trận, thời gian thi, các nội dung rà soát, chỉnh sửa bổ sung cho 2 học phần của tổ bộ môn góp phần phong phú, đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá đối với sinh viên của Nhà trường.

Hình ảnh trong buổi rà soát, kiểm thử đề thi trắc nghiệm online

BÌNH LUẬN