SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ HAI, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021- 2022

0
432

Tin: Trần Thị Tuyết

Thực tập sư phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Công tác thực tập sư phạm nhằm gắn lí thuyết với thực hành, lí luận với thực tiễn trong quá trình đào tạo giáo viên, giữa cơ sở đào tạo và nơi sử dụng giáo viên.

Thực hiện kế hoạch số 1089/KH-CĐSP ngày 11/11/2021 về thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm thứ 3, ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, kế hoạch số 1090/KH-CĐSP ngày 11/11/2021 về thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm thứ 2, ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, văn bản số 1145/CĐSP-ĐT ngày 29/11/2021 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về việc điều chỉnh thời gian thực tập sư phạm năm học 2021-2022. Sáng ngày 15/12/2021 sinh viên ngành Giáo dục mầm non K22MN, K23MN đã đến địa điểm thực tập.

Cụ thể: Có 187 sinh viên năm thứ 2, ngành Giáo dục mầm non thực hiện kế hoạch thực tập trong 6 tuần tại các trường mầm non: Thanh Trường, Him Lam, Hoa Mơ, Thanh Minh, Noong Bua. Có 185 sinh viên năm thứ 3, ngành Giáo dục Mầm thực tập tốt nghiệp 10 tuần tại các trường mầm non: Nam Thanh, 7/5, 20/10, Hoa Ban, Hoa Hồng.

Trong không khí phấn khởi, vui tươi, háo hức được xuống các trường thực tập, các em đã nhanh chóng tiếp cận công việc, làm quen với lớp chủ nhiệm, tìm hiểu các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường mầm non, hoạt động của người giáo viên, tổ chức lớp học thông qua quan sát, dự giờ và các hoạt động giáo dục khác. Thực tập sư phạm diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, do vậy, sinh viên đến trường thực tập thực hiện nghiêm túc 5K và các biện pháp phòng chống dịch.

BÌNH LUẬN