Chi bộ 6 với công tác hướng dẫn hồ sơ Kết nạp đảng cho Sinh viên năm 2022

0
577

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Chi bộ 6 với công tác phát triển Đảng năm 2022 thực hiện nghiêm túchướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18 tháng 01 năm 2022. Theo đó chi bộ 6 đã đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng viên; tổ chức tuyên truyền; chỉ đạo các đoàn thể nhất là Liên chi Đoàn Khoa Tiểu học – Mầm non giáo dục, lựa chọn các đoàn viên ưu tú giới thiệu với chi bộ.

Theo thông báo số 05-TB/ĐU ngày 20/4/2022 của Đảng Ủy Trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên, Chi bộ 6 đã tiến hành họp và phân công các Đảng viên hướng dẫn 15 đoàn viên ưu tú thuộc chi bộ đủ điều kiện làm hồ sơ xét kết nạp Đảng năm 2022.

Sau khi các Đảng viên được chi bộ phân công báo cáo tình hình kê khai lí lịch, hồ sơ của 15 đoàn viên ưu tú thuộc chi bộ quản lý thì tiến hành làm các thủ tục để khâu thẩm tra lí lịch của 15 đoàn viên ưu tú theo đúng quy định.

Hình  ảnh trong buổi hướng dẫn hồ sơ kết nạp Đảng cho Sinh viên

Tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm

BÌNH LUẬN