Cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

0
546

Triển khai thực hiện công văn số 1315/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

Chi tết của văn bản xem tại đây:

BÌNH LUẬN