Công tác quản lý các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học tại Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên trong bối cảnh mới

0
677

Hằng năm, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu liên kết đào tạo trình độ đại học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình phối hợp đào tạo, Nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về liên kết đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên hiện nay do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới công tác liên kết đào tạo đại học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong và ngoài tỉnh của Nhà trường. Để khắc phục và thích ứng trong bối cảnh mới đảm bảo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, trường CĐSP Điện Biên đã phối hợp với các trường Đại học đang có lớp trình độ đại học học tại Nhà trường trong công tác tổ chức dạy học và quản lý lớp học.

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác quản lý các lớp liên kết đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; kết hợp tăng cường các giải pháp quản lý chất lượng lớp học trực tuyến. Thường xuyên trao đổi để thống nhất kế hoạch giảng dạy và thông tin kịp thời cho các học viên trong khóa học. Giám sát quá trình giảng dạy của giảng viên và theo dõi tình hình học tập của học viên. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học triển khai áp dụng quy trình đánh giá các học phần theo hình thức trực tuyến phải đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp. Kịp thời động viên các học viên có hoàn cảnh đặc biệt để học viên khắc phục khó khăn tham gia hoàn thành khóa học. Kết thúc mỗi học phần nhà trường đều trao đổi trực tiếp với giảng viên giảng dạy để biết tình hình học tập của học viên từng lớp. Từ đó có những hình thức quản lý các lớp phù hợp và hiệu quả.

Có thể thấy rằng, các hoạt động trong công tác liên kết đào tạo của Nhà trường trong năm qua đã không ngừng được cải tiến, nâng cao để phù hợp với tình hình dịch, bệnh đang diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tiếp tục khảo sát, liên hệ với các trường đại học để liên kết tổ chức tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực của Tỉnh đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định hiện nay./.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương

BÌNH LUẬN