Công tác tổ chức dạy học các lớp cao đẳng trong giai đoạn bình thường mới

0
537

Thực hiện các văn bản chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Điện Biên, Sở GDDT tỉnh Điện Biên về việc tổ chức dạy học, giáo dục thích ứng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã kịp thời có những ứng phó linh hoạt nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học, để vừa đảm bảo việc dạy học, vừa đảm bảo phòng, chống Covid-19.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, nhà trường đã và đang triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt để ứng phó với tình hình dịch COVID-19 với mục tiêu hoàn thành chương trình năm học 2021-2022. Nhà trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch chương trình đào tạo năm học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Xây dựng các phương án kịch bản dạy học như phương án trực tuyến dạy học Online kết hợp giao bài; Tổ chức dạy học trực tiếp, chia lớp nhỏ. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã chủ động tập huấn cho giảng viên lập kế hoạch dạy học trong điều kiện vừa dạy học vừa phòng chống dịch; các kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học thông qua các phần mềm Microsoft team, Google Meet, Zoom, Zalo. Chủ động nâng cấp và lắp đặt thêm hệ thống mạng internet ở giảng đường đảm bảo 100% phòng học có kết nối mạng Internet, giảng viên có kiến  thức chuyên sâu vận dụng kiến thức và kỹ năng dạy học và khai thác học liệu dạy học.

Mặc dù công tác dạy học và phòng chống dịch của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sự nổ lực đầy trách nhiệm của giảng viên, sự cố gắng của sinh viên đã thực hiện rất hiệu quả nhiệm vụ dạy và học trong thời điểmthực hiện nhiệm vụ dạy học kép “Vừa dạy học- vừa phòng chống dịch”./.

Tác giả: Giáp Phương Thảo

BÌNH LUẬN