Dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học

0
788

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của hoạt động nghiên cứu khoa học, cán bộ, giảng viên khoa Bồi dưỡng luôn chủ động, tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm 2021, khoa Bồi dưỡng có những thành công nhất định trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không thể thiếu của giảng viên. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ gắn bó hữu cơ chặt chẽ với nhau và hỗ trợ cho nhau. Giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học vừa củng cố được kiến thức chuyên môn vừa có điều kiện mở rộng, hiểu biết nhiều hơn những kiến thức từ chuyên ngành khác.

Nghiên cứu khoa học giúp giảng viên mở rộng được vốn kiến thức của mình và vận dụng những kiến thức lý luận ấy vào trong thực tiễn giảng dạy. Đồng thời nghiên cứu khoa học còn giúp cho người giảng viên có được phong cách và phương pháp làm việc khoa học, đặt các vấn đề trong một khung tác động đa chiều với cách nhìn khách quan, chính xác.

  Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Trà- P.H.T  trường MN xã Thanh Chăn trình bày báo cáo tại HT

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, trong những năm qua, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đã được lãnh đạo khoa Bồi Dưỡng nói riêng và lãnh đạo nhà trường nói chung xác định là một trong những hoạt động chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường. Với đội ngũ gồm 07 giảng viên (100% là thạc sĩ, 4 giảng viên chính). Đây là đội ngũ có đủ năng lực chuyên môn để tiến hành tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần vào nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường. Các giảng viên trong khoa Bồi dưỡng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thông qua các hoạt động: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, viết báo đăng trên tạp chí chuyên ngành và viết bài hội thảo.

Tháng 12 năm 2021, khoa Bồi dưỡng kết hợp cùng khoa Tiểu học Mầm non tổ chức thành công hội thảo: “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trường mầm non trên địa bàn tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay”. Với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của khoa Bồi dưỡng, các giảng viên trong khoa tích cực trong việc liên hệ với các trường mầm non, tìm hiểu thực tiễn, mời viết bài tham luận, tham dự hội thảo… Trong đó, giảng viên khoa Bồi dưỡng đã thực hiện 06 bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo. Qua đó, góp phần làm nên thành công cho hội thảo khoa học. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động đào tạo với thực tiễn.

Lãnh đạo trường chụp ảnh lưu niệm cùng các báo cáo viên

Cách mạng công nghiệp 4.0 chắc chắn sẽ làm tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn. Vì vậy giảng viên của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nói chung, khoa Bồi dưỡng nói riêng cần phải phát huy hết nội lực của mình trong công tác NCKH, chủ động đáp ứng  nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Người viết bài: Phan Thị Lung

BÌNH LUẬN