Đề cương giới thiệu luật bảo vệ môi trường năm 2020

0
447

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như sau:

Chi tiết của đề cương xem tại đây:

 

BÌNH LUẬN