Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

0
797

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 12 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết ….

Chi tiết của đề cương xem tại đây:

BÌNH LUẬN