ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HỌC TẬP 4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐVTN K23 (KHÓA HỌC 2020-2023)

0
741

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TĐTN-BTG ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Tỉnh Đoàn Điện Biên về việc triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, cán bộ Đoàn và Công văn số 131/CV-ĐTN ngày 01/10/2020 của BCH Đoàn trường CĐSP Điện Biên về việc thực hiện một số hoạt động trọng tâm tháng 10. Chiều ngày 24 tháng 10 và ngày 25 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tổ chức triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên K23 (khóa học 2020-2023).

Tại buổi triển khai, ThS. Ngô Thị Yến – Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị, Khoa Bộ môn chung đã triển khai đến các đoàn viên, cán bộ Đoàn những nội dung cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ths. Ngô Thị Yến – Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị, Khoa Bộ môn chung  tổ chức hoạt động nhóm trong buổi học tập

Sau phần triển khai trên, đồng chí Ngô Thị Yến đã hướng dẫn các bạn đoàn viên, cán bộ Đoàn ôn tập để kiểm tra, đánh giá bằng hình thức tự luận.

Buổi triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, cán bộ Đoàn của Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã diễn ra nghiêm túc, theo đúng kế hoạch. Với 4 bài học lý luận chính trị được trang bị, các bạn đoàn viên, cán bộ Đoàn, Đoàn trường CĐSP Điên Biên đã dần hình thành cho mình thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Người viết: Đặng Hải Yến

BÌNH LUẬN