Đoàn Trường CĐSP Điện Biên thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện 04 tiêu chí Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Sư phạm thời kỳ mới năm học 2022 – 2023

0
405

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh. Trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên”. Trong hàng triệu thanh niên Việt Nam, thanh niên sư phạm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng bởi các em đang trong quá trình học tập, rèn luyện để trở thành những người giáo viên – người làm nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo; người mang nhân cách của mình để hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng như vậy, hơn bất cứ ai, sinh viên sư phạm cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để mang trong mình “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, có như vậy các em mới thực hiện được sứ mệnh cao cả của mình.

Trong suốt chặng đường dài để có được “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” đó, người bạn đồng hành với thanh niên sư phạm chính là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những năm qua, Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động, tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh để thanh niên sư phạm rèn luyện, trưởng thành. Nhiều bạn sinh viên của nhà trường luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống. Các em luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước; cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh nhà. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em cũng thể hiện được trí tuệ của người thanh niên thời kỳ mới, khỏe thể chất và tinh thần; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước…

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ĐVTN về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn trường tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Điện Biên” năm 2022 với 04 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng; giàu lòng yêu nước; tiên phong hành động; khát vọng vươn lên.

Ngay từ đầu năm học 2022-2023, Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền định hướng 04 tiêu chí cho 150 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Không chỉ vậy, Đoàn trường còn chỉ đạo Câu lạc bộ Lý luận trẻ phối hợp với các Liên Chi đoàn tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm về Bác Hồ; Câu lạc bộ Truyền thông thiết kế Baner, Infographic tuyên truyền về cuộc vận động, các gương điển hình Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Sinh viên sư phạm điển hình, Sao Tháng Giêng, Sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp tỉnh, Thanh niên sống đẹp, Bí thư Chi đoàn giỏi, Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực…trên fanpage của Đoàn trường, website của nhà trường; duy trì, tích cực vận động ĐVTN tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; tổ chức sinh hoạt Chi đoàn về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới…

Để cuộc vận động có sức lan toả tới 100% ĐVTN, Đoàn trường đã yêu cầu Câu Lạc bộ truyền Truyền thông thiết kế khung hình đại diện để ĐVTN đồng loạt thay khung hình trên fackebook tạo sức lan toả, tạo trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng làm theo.

 Đoàn trường đã đề ra những giải pháp đồng bộ để thực hiện hiệu quả cuộc vận động như: Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên; tổ chức các diễn đàn, toạ đàm, ngày hội thanh niên, xem phim lịch sử,… nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn, đất nước; tổ chức các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm  sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di tích văn hóa; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các Chương trình, hoạt động thực tiễn cho ĐVTN tham gia; tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thống bồi đắp và khơi dậy hoài bão, lan tỏa các giá trị cao đẹp về ý chí, nghị lực vươn lên, về khát khao cống hiến trong ĐVTN.

Hy vọng rằng, với những giải pháp đồng bộ như trên trong năm học 2022 – 2023, Đoàn trường sẽ tạo đột phá trong phong trào thanh niên góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc theo tư tưởng của Bác Hồ.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN