Đoàn Trường CĐSP Điện Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung của Luật Giáo dục năm 2019 với sinh viên K26 (khoá 2023-2026) hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

0
344

Chiều ngày 05/11/2023, tại Hội trường A4, Đoàn Trường CĐSP Điện Biên tổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung của Luật Giáo dục năm 2019 cho 150 sinh viên K26 (khoá 2023-2026) hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam.

Tại hội nghị, ĐVSV năm thứ nhất đã được nghe Thầy Mùa A Hử – Phòng CTSV – ĐBCL, đoàn viên Liên Chi đoàn II  báo cáo về mục tiêu, quan điểm, bố cục và các điểm mới của Luật Giáo dục 2019.

Đ/c Mùa A Hử – Phòng CTSV – ĐBCL, đoàn viên Liên Chi đoàn II  báo cáo về mục tiêu, quan điểm, bố cục và các điểm mới của Luật Giáo dục 2019

Về mục tiêu của xây dựng Luật Giáo dục 2019: Nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo ra sự đồng bộ thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong toàn hệ thống và tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt.

Quan điểm xây dựng Luật: Cụ thể hóa quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013; đảm bảo tính toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi Luật.

Về bố cục và những điểm mới, Luật Giáo dục năm 2019 gồm 09 chương, 115 điều, thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. So với các quy định Luật Giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục năm 2019 có 09 điểm mới: (1) Làm rõ tính liên thông phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục; (2) Luật hoá chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH; (3) Bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại hình trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, quy định cụ thể vị trí, chức năng, thành phần hội đồng trường; (4) Bổ sung chính sách phát triển giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên; (5) Quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên đại học; (6) Quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm; (7) Bổ sung chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập; (8) Quy định về nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; (9) Quy định về đầu tư và tài chính cho giáo dục.

Đặc biệt, Thầy Mùa A Hử đã tập trung, đi sâu về vấn đề quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm để sinh viên năm thứ nhất hiểu rõ về chế độ các em được hưởng. Đây là một hoạt động cụ thể, thiết thực được Đoàn trường tổ chức để chào mừng ngày ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN