Đoàn Trường CĐSP Điện Biên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các chính sách pháp luật đối với Thanh niên, Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

0
447

Thực hiện Công văn số 2031-CV/TĐTN-XDĐ ngày 20/9/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Điện Biên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, ngày 27/10/2021, tại Hội trường A4, Đoàn Trường CĐSP Điện Biên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các chính sách pháp luật đối với Thanh niên, Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cho 120 ĐVTN.

Tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Thị Thanh Tuyền – UVBCH Đoàn trường đã phân tích và giới thiệu nội dung Luật thanh niên sửa đổi, bổ sung năm 2020, những điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Khẳng định vai trò của thanh niên, quy định về Tháng thanh niên, trách nhiệm của việc đối thoại với thanh niên, chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, hợp tác quốc tế về thanh niên; trách nhiệm của Thanh niên đối với Tổ quốc, đối với Nhà nước xã hội, đối với gia đình và đối với bản thân,… Tiếp theo đó, ĐVTN đã được tiếp thu một cách khái quát nhất các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các chính sách pháp luật đối với Thanh niên, Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Hoạt động đã giúp ĐVTN hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong Luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần xung kích, sáng tạo đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị trong tình hình mới./.

Người viết bài: Nguyễn Thị Phương Thúy

BÌNH LUẬN