Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm tham dự Hội thảo “Tri thức Điện Biên với công nghệ 4.0”

0
5378

Sáng ngày 31/12/2019, tại Hội trường Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo “Tri thức Điện Biên với công nghệ 4.0”.

Tới dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị các tổ chức hội thành viên, hội viên của Hội KH-KT tỉnh Điện Biên và gần 200 đại biểu tri thức tham dự, trong đó trường Cao đẳng Sư phạm có trên 20 đại biểu đại diện giảng viên các đơn vị trực thuộc tham dự và viết bài báo cáo tại Hội thảo.

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh về CMCN 4.0, tính tất yếu của nó cũng như những cơ hội, thách thức mà CMCN 4.0 đặt ra cũng như vai trò của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ Điện Biên trước những yêu cầu mới. Đề xuất, khuyến nghị những giải pháp, bước đi tiếp theo nhằm tạo động lực chung và thúc đẩy ý tưởng sáng tạo trong đội ngũ trí thức tỉnh Điện Biên phát huy vai trò đi đầu trong nghiên cứu, triển khai các tiến bộ khoa học, kĩ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội.

Tại Hội thảo, đã có gần 10 báo cáo đa dạng về các lĩnh vực liên quan đến cuộc CMCN 4.0 như báo cáo của Hội truyền thông số Việt Nam, Sở thông tin-Truyền thông tỉnh Điện Biên, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên…

Hội thảo “Tri thức Điện Biên với công nghệ 4.0” nhận được nhiều ý kiến góp ý, trao đổi tích cực của các đại biểu tham dự, điều đó cho thấy sự quan tâm của đội ngũ tri thức trong tỉnh về tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao trong thời kì CMCN 4.0 là rất lớn, hy vọng trong tương lai Liên hiệp các Hội KH&KT Điện Biên sẽ tổ chức nhiều buổi Hội thảo chất lượng như thế này để tạo điều kiện cho các tri thức trong tỉnh được học tập, trao đổi các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới ứng dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Báo cáo tham luận của đại biểu tham gia Hội thảo

 

tác giả: Phạm Xuân Cường

BÌNH LUẬN