Giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 – 08/8/2021)

0
745

Đồng chí Lê Quang Đạo tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 08/8/1921 trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng tại xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, căn cứ địa an toàn khu cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Quang Đạo sớm giác ngộ cách mạng và có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về ý chí kiên trung, tinh thần quả cảm, đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, vì độc lập cho Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 – 08/8/2021) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh biên soạn.

Chi tết của đề cương xem tại đây:

Tác giả: Lê Thị Thơi

BÌNH LUẬN