Đoàn Trường CĐSP Điện Biên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

0
484

Để giúp ĐVTN nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong thời gian qua, Đoàn trường đã tổ chức nhiều buổi học tập, quán triệt với những hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Ảnh 1: Các đồng chí Báo cáo viên cấp trường tham gia học tập học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức (26/5/2021)

Ngày 26/5/2021, tại Văn phòng tầng 3 – Nhà A3 trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Thường trực Đoàn trường cùng 5 báo cáo viên cấp trường đã tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.W báo cáo chuyên đề “Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam”; nghe đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Thường trực TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quán triệt “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ảnh 2: Thạc sĩ Hà Thị Kim Tuyến – Giảng viên Bộ môn Chính trị, Báo cáo viên cấp trường đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho Đoàn viên sinh viên Liên Chi đoàn khoa Tiểu học – Mầm non

Ngay sau khi được học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Trung ương Đoàn tổ chức, Đội ngũ báo cáo viên cấp trường tiếp tục nghiên cứu văn kiện Đại hội, căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đã phối hợp với các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc đồng bộ triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể trong tháng 6/2021, các Liên Chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc đã tổ chức 9 buổi học tập cho 571 đoàn viên thanh niên nhà trường qua phần mềm Zoom và Zavi (trong đó LCĐ khoa Tiểu học – Mầm non tổ chức 6 buổi, LCĐ khoa Tự nhiên 01 buổi, LCĐ khoa Xã hội 01 buổi, Chi đoàn CBGV Khối Phòng – Trung tâm 01 buổi).

Các buổi học tập đã được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên nhà trường về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với việc nâng cao tinh thần học tập, phát huy trí tuệ và tinh thần xung kích của sinh viên góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển đất nước.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN