Giới thiệu đoàn thanh niên

0
1051

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

 1. Quá trình hình thành và phát triển

Cách đây 60 năm, ngày 22/7/1963 tại xã Mường Tùng, huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu (cũ), trường Sư phạm Dân tộc cấp I Lai Châu được thành lập. Sớm nhận thức được vai trò to lớn của thanh niên và tổ chức Đoàn trong sự phát triển của Nhà trường, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn dành một phần quan trọng bàn về công tác thanh niên. Sau những cuộc họp, Đoàn trường đã được thành lập và có tên là Đoàn Thanh niên Lao động Trường Sư phạm Dân tộc cấp I Lai Châu.

Đến năm 1971, Đoàn trường tách thành 2 cơ sở: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh Trường Sư phạm cấp 1 vùng thấp và Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh Trường Sư phạm cấp 1 vùng cao. Năm 1976, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh trường Sư phạm cấp 1 vùng thấp và Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh Trường Sư phạm cấp 1 vùng cao lại sát nhập và đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh Trường THSP cấp I Lai Châu. Giai đoạn 1976 đến 2003, Đoàn trường có tên là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THSP cấp I Lai Châu. Năm 2004, tỉnh Lai Châu (cũ) tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, Trường Cao đẳng Sư phạm Lai Châu đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, từ đó đến nay Đoàn trường đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Điện Biên.

Bí thư đoàn trường qua các thời kỳ (Từ năm 1977 đến nay)

Cùng với lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã trải qua 17 kỳ Đại hội. Mỗi một kỳ Đại hội đều đánh dấu bước trưởng thành và phát triển của tuổi trẻ Nhà trường. Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Ban Chấp hành Đoàn trường khoá XVII đã và đang lãnh đạo Đoàn trường khẳng định sự phát triển với những thành tựu nổi bật, luôn là đơn vị Đoàn dẫn đầu trong phong trào thanh niên của tỉnh.

Hiện nay, Ban Chấp hành Đoàn trường khoá XVII, nhiệm kỳ 2022-2024 có 19 đồng chí, Ban Thường vụ có 07 đồng chí, 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư. Tổng số cán bộ, đoàn viên thanh niên của Đoàn trường hiện nay là 647 đồng chí. Đoàn trường có 02 Liên Chi đoàn cơ sở (Liên Chi đoàn I và Liên Chi đoàn II). Liên Chi đoàn I gồm 22 Chi đoàn (01 Chi đoàn giảng viên và 21 Chi đoàn sinh viên). Liên Chi đoàn II gồm 03 Chi đoàn (Chi đoàn cán bộ giảng viên khối Phòng; Chi đoàn Cán bộ giảng viên Khoa Bộ môn chung; Chi đoàn cán bộ giảng viên khoa Giáo dục nghề nghiệp).

Ban Chấp hành Đoàn trường ra mắt tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Điện Biên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024

2. Chức năng, nhiệm vụ

Xác định chức năng, nhiệm vụ là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, Đoàn trường đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN nhận thức sâu sắc về Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, bồi dưỡng cán bộ bổ sung cho Đảng. Đoàn tạo môi trường để ĐVTN Nhà trường có điều kiện cống hiến, trưởng thành; là môi trường đoàn kết thân ái, mọi người có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, trên cơ sở đó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đoàn tạo môi trường giúp ĐVTN Nhà trường phát huy vai trò xung kích trong học tập, rèn luyện, phấn đấu vì sự tiến bộ của thanh niên.

Bên cạnh đó, Đoàn trường triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đoàn; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường và phong trào thanh thiếu nhi toàn trường theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và chỉ đạo của tổ chức Đoàn cấp trên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, của Đoàn cấp trên, của cộng đồng xã hội. Phối hợp với các đơn vị, các tổ chức trong và ngoài trường làm tốt công tác thanh niên; tích cực chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, ĐVTN trong trường; xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền nhân dân. Xây dựng tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan. Sơ kết, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các phong trào theo phân công, phân cấp. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Sư phạm giao.

3. Những đóng góp của Đoàn Thanh niên trong quá trình phát triển của Trường CĐSP Điện Biên và phong trào thanh niên của tỉnh

60 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã rèn luyện nên lớp lớp cán bộ trưởng thành đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Điện Biên nói chung và trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nói riêng. Đoàn trường đã tạo ra trường học thực tế để đoàn viên thanh niên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách; bổ trợ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực tiễn. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trưởng thành từ Đoàn đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Đoàn Thanh niên đã khơi dậy sức mạnh của tuổi trẻ Nhà trường tham gia các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là một trong những đóng góp quan trọng, riêng có của Đoàn trường đối với Nhà trường. Các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên do Đoàn trường phát động, triển khai sâu rộng trong toàn trường đã khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống cho thanh niên Nhà trường. Từ đó, nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo của những đoàn viên thanh niên có “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người thanh niên Sư phạm.

Đặc biệt, Đoàn trường đóng vai trò lớn trong công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ năm 1998 đến nay, Đoàn đã giới thiệu 1.734 đoàn viên học nhận thức Đảng, giới thiệu kết Đảng đối với 534 đoàn viên ưu tú. Đây là minh chứng rõ nét cho công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Với những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ, 60 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã vinh dự được nhận nhiều Cờ thi đua, nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Điện Biên, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên và các tổ chức xã hội khác. Chỉ tính riêng từ năm 2019 đến nay, liên tục 04 năm Đoàn trường đạt “Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc” của Tỉnh Đoàn; đạt 07 Bằng khen của Trung ương Đoàn, 02 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 21 Bằng khen của Tỉnh đoàn Điện Biên,  05 Bằng khen của Uỷ ban Hội Thanh niên tỉnh Điện Biên. Đặc biệt, năm 2022 Đoàn trường đạt “Cờ thi đua xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối trường Đại học – Cao đẳng” năm học 2021-2022 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với thành tích của tập thể, nhiều cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương”, Bằng khen, Giấy khen các cấp; được giải thưởng “Sao tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh…

60 năm – Một chặng đường đầy tự hào. Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên hôm nay nguyện ra sức phát huy những truyền thống tốt đẹp, viết tiếp những trang sử của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nguyện chung sức đồng lòng, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần khát vọng, cống hiến, tự hào tiến bước xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển./.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Ths Trần Thanh Bắc

Bí thư Đoàn trường

BÌNH LUẬN