GIỚI THIỆU SÁCH: “HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON”

0
715

Phát triển Chương trình Giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tích hợp và tích hợp chủ đề là cách tổ chức thực hiện chương trình phù hợp quan điểm lấy trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục, hướng đến yêu cầu dạy học phát triển theo năng lực của người học, đáp ứng đổi mới giáo dục mầm non.

Tài liệu Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non được biên soạn để hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục trong Chương trình Giáo dục mầm non theo xu hướng dạy học hiện đại: “học qua chơi”, “học qua thực hành trải nghiệm”, “dạy học tích hợp theo chủ để”,… góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên mầm non; đồng thời cũng rất hữu ích cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu: Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non”của tác giả Hồ Lam Hồng. Cuốn sách gồm 103 trang, khổ 19 x 26,5cm của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2021. Tài liệu gồm có 2 phần chính:

PHẦN MỘT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Nội dung phần này giúp người đọc hiểu một cách sâu sắc về: Trẻ mầm non học như thế nào? Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo tiếp cận tích hợp và tiếp cận chủ đề.

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

  1. Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ nhà trẻ, gồm: Hoạt động giao lưu cảm xúc; Hoạt động với đồ vật; Hoạt động chơi; Hoạt động chơi – tập có chủ định.
  2. Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo, gồm: Hoạt động chơi; Hoạt động học; Hoạt động lao động.

Các hướng dẫn tập trung giải quyết một số vấn đề về kĩ thuật dạy học, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm như: giao lưu cảm xúc với trẻ; tổ chức các hoạt động chơi theo hướng tương tác và hợp tác; hoạt động học qua chơi; học thông qua thực hành, trải nghiệm; học qua trao đổi và chia sẻ.

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

BÌNH LUẬN