Giới thiệu sách tháng 7

0
706

Nhà nước là tổ chức quyền lực công đặc biệt, tập hợp và quản lý dân cư theo lãnh thổ, nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia, ban hành pháp luật và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật, phục vụ lợi ích các giai tầng, lợi ích cả xã hội, vì sự tồn tại và phát triển của đất nước.

Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Bộ máy nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm 3 loại cơ quan: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin được giới thiệu đến quý Thầy, Cô và các em sinh viên nhà trường cuốn sách: Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tác giả: Lý Bá Toàn (chịu trách nhiệm nội dung); khổ sách  15x 21 cm do Nhà xuất bản Hồng Đức;  xuất bản năm 2018.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về Nhà nước và

bộ máy nhà nước.

Chương 2: Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương 3: Mối quan hệ giữa Đảng và nhà nước ở Việt Nam.

Cuốn sách: Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giới thiệu những vấn đề chung về nhà nước và bộ máy nhà nước cũng như việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cuốn sách đề cập đến mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước ở Việt Nam.

Người viết bài: Nguyễn Thị Hương

BÌNH LUẬN