Hoạt động nghiên cứu khoa học đầu năm học 2021 – 2022

0
497

Thực hiện Kế hoạch số 661/KH-CĐSP ngày 26/7/2021về hoạt động nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến năm học 2021-2022 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Các giảng viên căn cứ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Nhà trường và yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay đã chủ động đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu theo đơn vị.

Ngày 23/8/2021, Hội đồng xét duyệt phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu biên soạn năm học 2021-2022 đã thực hiện quy trình xét duyệt 22 phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu biên soạn và đã ra thông báo kết quả xét phiếu đề xuất trong đó có 19/22 phiếu đề xuất được thông qua cho phép được xây dựng đề cương. Ngày 26-28/9/202, Hội đồng đã tổ chức xét duyệt 19 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu biên soạn năm học 2021-2022, kết quả 16/19 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu biên soạn được phép triển khai nghiên cứu, 03 tài liệu biên soạn chuyển thẩm định đợt 2 khi đề cương chi tiết được chỉnh sửa.

Theo kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến năm học 2021-2022, tháng 5/2022 Nhà trường sẽ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu biên soạn. Khi được Hội đồng nghiệm thu, tác giả đề tài, tài liệu được tính định mức nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

BÌNH LUẬN