Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

0
1467

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUK, ngày 22/02/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh về “học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 24/3/2021, Đảng bộ Trường CĐSP  Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn cơ quan học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện theo Kế hoạch số 155KH/ĐU, ngày 19/3/2021 của Đảng bộ đã xây dựng.

Tới dự và triển khai nội dung Nghị quyết có đồng chí  Phạm Minh Khuyến: UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Điện Biên.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Đinh Xuân Huy- Phó Bí thư Đảng bộ Trường CĐSP Điện Biên nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu toàn diện, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sẽ giúp cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn cơ quan trường CĐSP Điện Biên hiểu nội dung các Nghị quyết một cách sâu sắc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung, tư tưởng, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết. Tích cực nghiên cứu, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Ngay sau Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn cơ quan trường CĐSP Điện Biên có bài thu hoạch, chủ động quán triệt nhận thức sâu sắc chỉ đạo của Đảng và phương hướng phát triển chung trong thời gian tới./.

Đ/c Đinh Xuân Huy- Phó Bí thư Đảng bộ Trường CĐSP Điện Biên, phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Đ/c Phạm Minh Khuyến: UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Điện Biên triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Người viết: Nguyễn Thị Phương Thúy

BÌNH LUẬN