SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHÓA HỌC 2020-2023 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN THAM GIA HỌC TẬP HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

0
843

Tác giả: Phan Vũ Quỳnh Nga

Thực hiện theo Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc liên kết môn học giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), từ ngày 7/3/2021, 188 sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên tham gia học tập học phần này tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc.

Trong thời gian tại trung tâm sinh viên được học tập, sinh hoạt trong môi trường quân đội, cũng như tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, như: thể dục sáng, hành quân rèn luyện, luyện tập đội ngũ, thi đấu thể thao, văn hóa văn nghệ… Qua đó, các em được rèn luyện tính đoàn kết, kỷ luật, tự giác, kiên trì, khắc phục khó khăn trong mọi hoàn cảnh, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, ý chí vươn lên và xây dựng.

Đợt học tập sẽ kết thúc vào ngày 2/4/2021. Các em sinh viên sẽ trở lại trường tiếp tục học tập theo kế hoạch năm học của trường CĐSP Điện Biên.

Một số hình ảnh tại khóa học Quốc phòng An ninh tại trung tâm Giáo dục QP&AN trường Đại học Tây Bắc

Tác giả: Phan Vũ Quỳnh Nga

BÌNH LUẬN