Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021

0
533

Ths. Phan Đình Lập – TT. Ngoại ngữ Tin học & HTHT

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 24/8/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Giáo dục đại học năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại Bộ Giáo dục và Đào tạo với các điểm cầu là các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, đề xuất định hướng phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn 2022 – 2025 và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2022. Hội nghị do GS.TS Nguyễn Kim Sơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, điều hành.

Tham dự tại điểm cầu Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên có Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng nhà trường cùng các cán bộ quản lý là trưởng, phó các đơn vị trực thuộc.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học – PGS-TS. Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh: Năm học 2020-2021, giáo dục đại học đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đặc biệt trong công tác tuyển sinh, đào tạo; phối hợp cùng các địa phương ứng phó tốt và có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai tốt những chính sách tự chủ đại học, tăng cường năng lực đội ngũ, thành tích NCKH và tiếp tục duy trì trong các bảng xếp hạng quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, Vụ trưởng đồng thời chỉ rõ những khó khăn về công tác tự chủ đại học, khai thác thế mạnh của công nghệ và những khó khăn trong công tác tuyển sinh ở một số cơ sở đào tạo đồng thời xác định những định hướng trọng tâm trong thời gian tới gồm: Đẩy mạnh các hoạt động: tuyển sinh, tự chủ đại học, đảm bảo chất lượng, chuyển đổi số GDĐH, số hóa thông tin, ban hành Thông tư quy định quản lý, xây dựng, sử dụng CSDL và nhiều nội dung khác.

Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng thống nhất nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị. Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực và các kết quả đạt được trong năm học 2020-2021 của giáo dục đại học đồng thời đề nghị Vụ Giáo dục đại học tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học: Đẩy mạnh tự chủ, kiện toàn bộ máy; Tăng cường các giải pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh xây dựng chuẩn chương trình đào tạo trong các lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo; Đề xuất và triển khai các mô hình, giải pháp trước mắt và lâu dài cho tổ chức tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh mới do tác động của dịch bệnh COVID-19; Tăng cường ứng dụng CNTT và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đại học; Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo đáp ứng những thách thức và xu thế phát triển hiện nay trên thế giới và hoàn thành tốt các kế hoạch đặt ra trong năm học mới 2021-2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Giáo sư –Tiến sĩ  Nguyễn Kim Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì Hội nghị

PGS-TS. Hoàng Minh Sơn – Thứ trưởng bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Thu Thuỷ – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học báo cáo kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021

BÌNH LUẬN