Hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, ban hành kèm theo Hướng dẫn số 977HD-CĐSP

0
519

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN