Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam

0
1875

Thực hiện Công văn số 4474/BGD&ĐT- CTCTHSSV ngày 01/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2166/SGD&ĐT – VP ngày 11/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên toàn trường một số nội dung như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN