Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên,…

0
1366

Căn cứ Công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 20/5/2010 và Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Căn cứ Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ GD&ĐT về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và Công văn số 3943/ BGDĐT-GDĐH, ngày 31/8/2018 của Bộ GD&ĐT về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục và Biên chế năm học 2019-2020 của trường CĐSP Điện Biên.

Trường CĐSP Điện Biên xây dựng Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, ý kiến người học tốt nghiệp đánh giá chất lượng đào tạo và phục vụ của trường và khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019, năm học 2019-2020 như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN