KHOA BỒI DƯỠNG NHẬP HỌC LỚP BỒI DƯỠNG THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019

0
420

Thạc sĩ: Phạm Ngọc Cảnh

Phó trưởng khoa Bồi Dưỡng

Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

  Ngày 08 tháng 12 năm 2018 khoa Bồi Dưỡng tổ chức nhập học cho gần 300 học viên là giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học đến từ các huyện trong tỉnh.

Các học viên  khi nhập học được biên chế vào 03 lớp: lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3; lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2, lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3.

Thời gian bồi dưỡng thực hiện từ ngày 08/12/2018 đến ngày 19/01/2018, địa điểm tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Trong buổi nhập học các học viên được hướng dẫn cụ thể về nội quy, quy chế lớp học, hồ sơ cá nhân và tổng thể chương trình bồi dưỡng, thời gian bồi dưỡng của khóa học. Các lớp đã bầu ra ban cán sự lớp để điều hành lớp trong quá trình bồi dưỡng tại nhà trường.

Kết thúc buổi nhập học các lớp bước vào ổn định và học theo kế hoạch của nhà trường./.

BÌNH LUẬN